Viết bài PR, Google Adwords, SEO, Marketing, Thiết kế web.
Tuyển dụng Designer (fulltime, Part time) tại Nuhoangseo.vn

Category : blog · by May 29th, 2015

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

TOÀN THỜI GIAN, BÁN THỜI GIAN

Bạn Sẽ Làm Gì: Thiết kế mọi hình ảnh quảng bá dịch vụ, nhiều lĩnh vực.

Chuyên môn yêu cầu: Nhiều đam mê, sủ dụng thành thạo nhiều phần mềm đồ họa như Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, …

Đối tượng: Sinh viên mỹ thuật, sinh viên CNTT có kỹ năng, những bạn có đủ các kỹ năng trên.

SHARE :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Thêm sau